Home‎ > ‎

Irlanda 2014

Għeżież,

Wara li l-esperjenza ġewwa Blarney tas-sena l-għaddiet kienet suċċess il-Leadership Committee ddeċieda li jerġa jorganizza din l-esperjenza għat-tieni sena. Din is-sena se jkun hemm post għal żewġ gruppi ta’ bejn 6-7 voluntiera li se jkunu qegħdin jagħmlu żewġ esperjenzi differenti ġewwa l-Irlanda, waħda ġewwa Blarney u l-oħra ġewwa Dublin. L-esperjenza ġewwa Dublin se ssir biss jekk jinstabu biżżejjed voluntiera.

Matul dawn l-esperjenzi l-voluntiera  ser inkunu qegħdin jgħinu lill-Missjunarji tal-Karita (is-sorijiet ta' Mother Theresa) fl-organizzazjoni ta’ summer camp mat-tfal. Matul din l-esperjenza, jingħata emfażi lill-aspett spiritwali u komunitarju.  Din hija esperjenza unika li titlob preparazzjoni konsiderevoli.

L-esperjenza hija mqassma fuq ġimgħatejn. Id-dati ta' din l-esperjenza huma mit-13  sas-27 ta' Lulju 2014 (Id-dati huma ndikattivi u jistgħu jinbidlu skont l-esiġenzi tal-esperjenza).

Ladarba tintbagħat l-applikazzjoni u jsiru l-ewwel ftit laqgħat, tim ta' nies (magħrufin bħala PDT) jevalwaw u jagħzlu dawk il-kandidati li se jagħmlu din l-esperjenza.  Il-PDT jirriserva d-dritt li jirrifjuta applikazzjoni f'konsultazzjoni mal-Leadership Committee. Il-postijiet għall-esperjenza huma limitati.

Tistgħu ssibu l-applikazzjoni iktar 'l isfel f'din il-paġna.

L-applikazzjonijiet jagħlqu l-Ħadd, 9 ta' Marzu 2014.

Jekk għandkom xi mistoqsijiet dwar l-esperjenza tistgħu tibgħatu fuq l-email lc(at)camyouths.com

Chris
f'isem Leadership Committee


Irlanda 2014 -- Application Form